อนุทิน 140292 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๑๗๒ |

"..."

"... คนเราเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีทั้งทุกข์และสุขมากระทบอยู่ตลอดเวลา และเรานั้นก็คอยยึดติดสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนเช่นนั้นนำมาเป็นอารมณ์อยู่เสมอ คนส่วนมากหาทางหลีกไกลจากทุกข์ เพราะเป็นตัวทำจิตใจให้ห่อเหี่ยวแห้งแล้ง และอยากเดินเข้าไปหาแต่ความสุขที่ทำให้ใจเต็มตื้นมีชีวิตชีวา แต่การหลีกหนีและไขว่คว้านั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น เพราะทุกสิ่งมักไม่เป็นไปตามปรารถนา ..."

(คำนำ, คืนความสุขให้ชีวิต, พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล)

เขียน 24 Mar 2015 @ 12:08 ()


ความเห็น (0)