อนุทิน 14029 - Sasinand

Sasinand

มีข่าว ที่ไม่น่าแปลกใจเกิดขึ้น ...เรื่อง อุบายกลโกงต่าง ๆมีประจำ...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ขอเตือนภัยถึงกลโกงของพวกมิจฉาชีพ สืบเนื่องจากราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้มีประชาชนที่สนใจ จะเข้ามาลงทุนในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นจำนวนมากขึ้น

แต่ประชาชนบางส่วนนั้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการที่จะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ถูกต้อง จึงเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพสร้างอุบายกลโกงต่าง ๆ หลอกล่อประชาชนว่า ตนเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า (โบรกเกอร์) ที่ถูกต้อง แต่ความเป็นจริงเป็น โบรกเกอร์เถื่อน

สำนักงาน ก.ส.ล. จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) นั้น เป็นตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และปัจจุบันโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องมีจำนวน 9 บริษัท  เท่านั้น

เขียน 03 Jul 2008 @ 00:15 () แก้ไข 03 Jul 2008 @ 00:16, ()


ความเห็น (0)