อนุทิน 140278 - อัยมี อียง

หลังจากที่ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษา สสค. ได้เล่าถึงความเคลื่อนไหวการทำ Road Map ปฏิรูปการศึกษาฉบับ 'กระทรวงศึกษาธิการ' ก่อนเสนอ 'คณะรักษาความสงบแห่งชาติ' ไปในจดหมายข่าวถึงเพื่อนสมาชิกฉบับที่ 162 นั้น ขณะเดียวกัน 'คสช.' เองก็ได้มีการจัดประชุมสมัชชาการศึกษาขึ้นเช่นกัน เพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนแกนนำเด็กเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ เพื่อหวังจะคืน 'ความสุข' ให้กับเด็กเยาวชนไทยได้อย่างแท้จริง

ครั้งนี้ สสค.ก็ร่วมด้วย "น้องแอ็ท-เมธชนนท์ ประจวบลาภ"หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน จากเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายเยาวชนที่มีโอกาสร่วมงานกับสสค.มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันฟัง

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาสังคม มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นต่อการปฏิรูปมา 3 เวที ได้ แก่สมัชชาการศึกษา ครั้งที่1 ตอน มหกรรมเครือข่ายเยาวชนคุณภาพ ครั้งที่2 ตอน การศึกษาไทย แบบไหนที่เด็กต้องการ ครั้งที่3 ตอน การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

โดยเด็กเยาวชนมีข้อเสนอ 10 ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1) ให้ "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ" แก้ไขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2) ยกเลิกการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการสอบ Gat Pat

3) เพิ่มเงินเดือนครู และยกเลิกการทำวิทยะฐานะ

4) ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความเท่าเทียมกัน

5) จัดระเบียบสถาบันกวดวิชา

6) จัดสรรงบประมาณให้เกิดความเท่าเทียมในทุกโรงเรียน

7) ปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

8) ส่งเสริมให้เกิดตลาดแรงงานอาชีวศึกษา

9) แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

10) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาแห่งชาติ

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558 .Road Map ปฏิรูปการศึกษาฉบับ 'เด็กไทย' ก่อนเสนอ 'คสช.'.(ออนไลน์). แหล่งที่มา.http://www.qlf.or.th/Home/Contents/902 สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558.


เขียน 23 Mar 2015 @ 13:10 ()


ความเห็น (0)