อนุทิน 140277 - chanaphorn saeaui

เสียงจากเด็กถึงผู้ใหญ่ ถึงเวลา "เปลี่ยน" ระบบการศึกษาไทย
ในระบบการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การเรียนในระบบสายสามัญทุกวันนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก นำมาซึ่งวงจรอุบาทว์ และค่านิยมเรียนพิเศษ ตรงนี้ไม่ใช่เด็กที่กดดัน แต่พ่อแม่ก็คอยเป็นกังวล โดยเฉพาะค่าเรียนพิเศษ ที่ต้องเสียเดือนละพ่อแม่ก็ยอมจ่ายเพื่อให้ลูกมีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยที่ดี เพราะเชื่อว่าจะได้งานทำที่ดี
"เบียร์" ชิดดนัย ศรีเที่ยงตรง เด็กนอกระบบ จ.ขอนแก่น เล่าถึงแง่มุมที่น่าสนใจว่าไม่อยากให้มองว่าเด็กแว้นนั้นไม่ดี การที่เราแว้นไปวันๆ ก็เนื่องจากต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาปัญหาในครอบครัวก็เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาครอบครัวไม่สามารถให้คำปรึกษาอะไรพวกเราได้เลย ถ้าหากสังคมให้โอกาสได้มีกิจกรรมทำ เช่น ซ่อมรถ ทำร้านขนม คงไม่คิดที่จะแว้นซิ่งรถอย่างเดียวแน่นอน

"ที่บอกว่า พวกผมไม่รู้จักร่ำเรียน ผมอยากบอกว่าเราถูกปิดกั้นจากสังคมที่มองว่าเป็นเด็กไม่ดี อยากขอสังคมให้โอกาส และการเรียนฟรี 15 ปี มันฟรีเฉพาะหนังสือ แต่ค่าเทอมก็ต้องออกเอง เมื่อไม่มีเงิน สุดท้ายก็ไม่ได้เรียน กลับไปสู่วังวนแบบเดิมๆอีก"
รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบันว่าเป็นการสอนที่ เริ่มต้นจากความรู้ในหนังสือและจบลงที่ข้อสอบ เด็กไทยเรียนหนักมากที่สุดในโลกแต่ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และที่น่าสนใจเด็กอยากตั้งคำถามถึงครูยุคนี้ว่า ทำไมสอนในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง แต่สอนพิเศษกลับรู้เรื่อง หรือ ทำไมครูไม่หาวิธีการสอนที่สนุกไม่น่าเบื่อ หรือทำไมสอนต้องอ่านตามหนังสือ การเรียนรู้ของเด็กไทยจึงไม่มีความสุขกับการเรียนและยังมีปัญหาโอกาสและมาตรฐานการศึกษาของไทยไม่เท่าเทียมกัน

อ้างอิง

ผู้ดูแลระบบ สสค 2557. เสียงจากเด็กถึงผู้ใหญ่ ถึงเวลา"เปลี่ยน" ระบบการศึกษาไทย. (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.qlf.or.th/Home/Contents/863 สืบค้นวันที่ 23 /03 /2558.

เขียน 23 Mar 2015 @ 13:05 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:41, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

แก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ