อนุทิน 140276 - wanisa pramuansin

10 วิธีในการสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว

อีริก รอสสัน นักวิชาการทางจิตวิทยาและผู้อำนวยการสมาคมวิชาชีพจิตวิทยาโรงเรียน ได้ กล่าวว่า การที่เด็กได้บริโภคข้อมูลข่าวสารเยอะๆไม่ใช่เรื่องแย่สักทีเดียว แต่ผู้ปกครองควรดูแลและควบคุมในการรับสารของเด็กๆ ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเปิดข่าวตอนเย็นให้เด็กดู ขอแนะนำ 10 วิธีปฏิบัติ ในการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับข่าวสารสถานการณ์ปัจุบัน

วิธีที่ 1 การจำกัดการรับชมภาพและเสียงจากสื่อ

วิธีที่ 2 การอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

วิธีที่ 3 การเล่าถึงเหตุการณ์อย่างพอดี

วิธีที่ 4 แคร์ความรู้สึกเด็กเมื่อตื่นกลั

วิธีที่ 5 การเรียนรู้ร่วมกัน

วิธีที่ 6 ตั้งสติในการให้ข้อมูล

วิธีที่ 7 รักษาเวลา

วิธีที่ 8 เล่นกับลูก

วิธีที่ 9 เน้นเรื่องเชิงบวก

วิธีที่ 10 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญห

ไม่ว่าเหตุการณ์ในข่าวจะเป็นอะไร หลีกเลี่ยงการอธิบายเพื่อให้จบๆไป แต่ใช้โอกาสในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับโลก กับข่าวนั้นๆ

อ้างอิง suthasinee. 12/27/2011. 10 วิธีในการสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้สถานการณ์โลกจากข่าว. (ออนไลน์)

แหล่งที่มา http://www.qlf.or.th/Home/Contents/129 (23/03/2558)

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:59 ()


ความเห็น (0)