อนุทิน 140273 - อรวรรณ บาเหร็ม

สสค.ร่วมมูลนิธิร่มฉัตร เดินสายขยายผล "บวรโมเดล" จากระดับชุมชนสู่ภูมิภาค

สสค.ร่วมมูลนิธิร่มฉัตร เดินสายขยายผล "บวรโมเดล" จากระดับชุมชนสู่ภูมิภาค ชี้ภาคใต้แรงงานต่างชาติสะพัด ร่วม 3 แสนคน ขณะที่ "สงขลา" ติดจังหวัดอันดับ 2 ที่แรงงานต่างชาตินิยมทำงาน ด้านแรงงานไทยสะพัดไปมาเลเซียกว่า 1.5 แสนคน ทำเงินปีละไม่ต่ำ 3 พันล้าน พระธรรมภาวนาวิกรม ยก "ภาษามลายู" คำตอบของเด็กใต้ ขณะที่ประธานหอการค้าสงขลาทุ่มงบ 16 ล้าน ชู 5 นโยบายหลักเตรียมพร้อม AEC ย้ำ "ภาษาค้าขาย" กลายเป็นทักษะจำเป็นเร่งด่วนคนไทย

วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร โดยพระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตรและรองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามฯ ให้เกียรติเป็นประธานจัดประชุม "ทำความเข้าใจเพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบ "บวรโมเดล" เพื่อขยายผลโครงการการขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคมนี้ โดยมีปลัดจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดสงขลา แกนนำชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

ที่มา : ผู้ดูแลระบบ สสค. 2558. สสค.ร่วมมูลนิธิร่มฉัตร เดินสายขยายผล "บวรโมเดล" จากระดับชุมชนสู่ภูมิภาค (ออนไลน์). แหล่งทีมา: http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1000. 23 มีนาคม 2558..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/journal_entries/140273/edit


เขียน 23 Mar 2015 @ 12:47 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 14:01, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

แก้แล้วค่ะ