อนุทิน 140260 - เบญจมาภรณ์ บัวแก้ว

ผลวิจัยชี้ "ครู"คุณภาพส่งผลให้"เด็ก"เรียนดี

ผลศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบระยะยาวของบุคลากรครู อาจารย์ : การศึกษามูลค่าเพิ่มทางวิชาการของวิชาชีพครูต่ออนาคตของนักเรียนเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ของ สำนักงานการวิจัยด้านเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐ ได้ทำการเก็บข้อมูลจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนถึง 2.5 ล้านคน
เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี พบว่าคุณภาพด้านวิชาการของบุคลากรวิชาชีพครู อาจารย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของลูกศิษย์ เพิ่มด้านวิชาการของครูแล้ว ขณะที่ยังมีข้อถกเถียงที่ว่าคะแนนสอบของนักเรียนอาจไม่ใช่ตัวประเมินคุณภาพวิชาการของครูที่ดีก็เป็นได้
การศึกษานี้พบว่าคะแนนสอบของนักเรียนที่สอนโดยครูที่ได้รับการประเมินว่ามีมูลค่าเพิ่มทางวิชาการจะมีคะแนนสอบเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่านักเรียนที่ได้เรียนกับครูที่มีมูลค่าเพิ่มด้านการวิชาการมากจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในหลายๆ ด้าน เช่นนักเรียนเหล่านี้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆ ได้ มีเงินเดือนที่ดีเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี นอกจากนี้เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่นน้อยกว่าด้วยสรุปได้ว่าบุคลากรครูที่มีคุณภาพด้านวิชาการสามารถสร้างคุณค่าเศรษฐกิจ และการวัดผลคุณภาพด้านวิชาการผ่านคะแนนสอบก็เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการประเมินผลคุณภาพด้านวิชาการของบุคลากรครูเหล่านี้ได้ส่วนในประเทศไทยเอง แม้จะไม่มีการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและชัดเจนว่าผลจะเป็นอย่างที่ สำนักงานการวิจัยด้านเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐ ได้ทำการศึกษาหรือไม่ แต่ก็เชื่อว่าในความเป็นจริงแล้ว หากครูซึ่งถือเป็นผู้ให้วิชาความรู้ และการอบรม ดูแล สั่งสอนเด็กอย่างมีคุณภาพ ก็ย่อมส่งผลให้เด็กเหล่านั้นมีผลการเรียนที่ดีไปด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Thursday, February 16, 2012

เสาวนีย์ นิ่มปานพยุงวงศ์(ออนไลน์)https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/journal_entries/140260/edit

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:11 () แก้ไข 26 Mar 2015 @ 00:42, ()


ความเห็น (3)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ

ค่ะอาจารย์ชวิกิจ

แก้ไขแล้วค่ะ