อนุทิน 140257 - ณัฏฐวุฒิ แป้นปลื้มวันที่ 3 ก.ย. พ.ศ. 2558 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้จัดเสวนาวิชาการ เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ " อาชีวศึกษา สร้างคน พัฒนาชาติ "

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชกล่าวในการเสวนาว่า

" การจะสร้างค่านิยมให้เด็กหันมาสนใจเรียนอาชีวะมากขึ้นนั้น อาชีวะของไทยต้องการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรม ต้องทำให้ทั้งครูและนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งการที่เด็กอาชีวะยังมีภาพของนักเลงเพราะมีพลังเยอะ เราจึงต้องหาทางให้เด็กอาชีวะได้มีเวทีปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจ และเปลี่ยนจากเกเรมาเป็นการใช้พลังทำประโยชน์ให้แก่สังคม "

อ้างอิง saowalak 01 05/09/2556. แนะหาเวทีให้เด็กอาชีวะปล่อยพลัง (ออนไลน์) แหล่งที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/745

เขียน 23 Mar 2015 @ 12:04 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:35, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยคับ

อ. ชวกิจ แก้ไขแล้วครับ