อนุทิน 140252 - สุนิสา ช่วยสถิตย์

เมื่อ "โรงเรียน" เปลี่ยนเป็น "โรงแรม" ที่บ้านแม่ลิดหลวง โอกาสการ "เรียนรู้" สู่การพัฒนา 'ทักษะสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)ชีวิต' และ 'ทักษะอาชีพ'

บ้านแม่ลิดหลวง" เป็นชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกดอยของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคของนักเดินทางจะเข้ามาเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตที่กลมกลืนอยู่กับธรรมชาติของชาวเขาเผ่า "ปกาเกอญอ" "โครงการโรงเรียนเปลี่ยนเป็นโรงแรม" เป็นการจำลองการให้บริการในโรงแรมออกมาเป็น 7 กิจกรรมหลักคือบริการต้อนรับ ดูแลให้บริการแขกผู้มาเยือน,นวดแผนไทย เพื่อฝึกอาชีพและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยการนวดตัวและฝ่าเท้า,Maelid Restaurant ฝึกทักษะอาชีพการเป็นพ่อครัวแม่ครัวอาหารคาวหวาน,Malid Coffeeฝึกทักษะอาชีพการชงกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ,Maelid Homestay บริการจัดเตรียมที่บ้านพักและเต้นท์,ของดีแม่ลิด ฝึกทักษะอาชีพหัตถกรรม ผลิตของที่ระลึกต่างๆ และกิจกรรมสุดท้ายคือมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้นักเรียนรู้จักและตระหนักในคุณค่าของท้องถิ่นและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ "โรงแรมในโรงเรียน" จึงไม่ได้เป็นแค่การฝึกทักษะวิชาชีพในแขนงต่างๆ ให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นการปูพื้นฐานและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นสมาชิกรุ่นใหม่ในชุมชน ที่จะส่งให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีของชนเผ่าอย่างยั่งยืนในอนาคต.

แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน. "เมื่อ "โรงเรียน" เปลี่ยนเป็น "โรงแรม" ที่บ้านแม่ลิดหลวง". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:www.qlf.or.th/Home/Contents/999. (23 มีนาคม 2558).

เขียน 23 Mar 2015 @ 11:34 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:57, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ครับถ้วนด้วยครับ

เรียบร้อยแล้วค่ะ^^