อนุทิน 140251 - ธิดารัตน์ คำสุวรรณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ผ่านกลไก 3 ประสาน "สาธารณสุข-ท้องถิ่น-ศึกษา" สู่ปฐมวัย...สร้างได้ กรณีศึกษาเวที ปฏิรูการเรียนรู้ ครั้งที่ 19

การดูแลเด็กเล็ก 0-5 ปี นับเป็นยุคทองของพัฒนาการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมองมีการพัฒนาการสูงสุด อันส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงตั้งแต่จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด จากผลการศึกษาของ James Heckman นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล (2542) ได้ติดตามศึกษาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษในประเทศต่างๆ พบว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า โดยเด็กที่ได้รับสารอาหารและการดูแลสุขภาพที่ดีในช่วงแรกของชีวิตจะมีทักษะทางกายภาพ IQ และ EQ ที่ดีกว่า มีโอกาสที่จะเข้าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษาสูงกว่า สามารถลดโอกาสการซ้ำชั้นหรือออกกลางคัน และมีโอกาสเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ มีรายได้สูงในอนาคต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-เอกสารประกอบการเสวนา

-วีดิทัศน์ ปฐมวัย...คุณภาพที่สร้างได้

-วีดิทัศน์กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

-วีดิทัศน์กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

-วีดิทัศน์สรุปเสวนาเวทีปฏิรูปครั้งที่ 19

-สรุปเสวนาวิชาการ

แหล่งที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/715

เขียน 23 Mar 2015 @ 11:27 ()


ความเห็น (1)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ