อนุทิน 140247 - ทิพรัตน์ ใจฉ่ำ

5 ธันวา "วันดินโลก" เทิดพระเกียรติมหาราชา

ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก" และในปี 2558 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งดินสากล" เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการพัฒนาการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อรับมือต่อความท้าทายของการเพิ่มจำนวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก" และในปี 2558 กำหนดให้เป็น "ปีแห่งดินสากล" เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการพัฒนาการเกษตร โภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อรับมือต่อความท้าทายของการเพิ่มจำนวนประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา ครั้งที่ 17 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2545 ซึ่งมีสมาชิกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 60,000 คน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและการพัฒนาการเกษตร ซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 5 ธันวาคม จึงถูกเลือกให้เป็น "วันดินโลก" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ สสค. | 02/12/2557 15:53:06 http://www.qlf.or.th/Home/Contents/972

เขียน 23 Mar 2015 @ 10:54 () แก้ไข 23 Mar 2015 @ 13:28, ()


ความเห็น (2)

โพสข้อมูลอ้างอิงให้ชัดเจนด้วยครับ จากเว็บ สสค. เท่านั้นครับ

แก้ไขแล้วค่ะ อาจารย์ ^^