อนุทิน 140238 - ต้นโมกข์

22. นอกจากนี้ ในอัคคัญญสูตร ยังได้ให้ความหมายของธรรมะ ที่ท่านพุทธทาสนำมาอธิบายไว้ด้วย หนึ่งในนั้นก็คือ ธรรมะ แปลว่า หน้าที่ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

ในทางโลกก็คือ ทำให้ร่างกายไม่ตาย แต่ในทางธรรม ทำให้บุคคลผู้นั้นรอดจากทุกข์ อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น มหาชนสมมติ เกิดขึ้นเพราะมหาชนเป็นผู้เลือก แต่ตัวมหาชนสมมตินั้นก็ต้องมีหน้าที่ เช่น จงสรรเสริญ จงขับไล่ ผลประโยชน์ที่ให้แก่มหาชนสมมติก็คือ ข้าวสาลี จากมหาชนทั้งหลายนั่นเอง

เขียน 22 Mar 2015 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)