อนุทิน #140235

วันนี้นั่งสรุปแผนคณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

ของงานบริการพยาบาล รพ ศรีนครินทร์

งานมากมาย แต่เราต้องดูผลลัพธ์ที่ได้จากการทุ่มเท ในการทำกิจกรรมต่างๆ

เตรียมประชุม 26 มีนาคม 2558

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)