อนุทิน 140230 - ชยพร แอคะรัจน์

  ติดต่อ

... สมัยแรก ๆ ต้องการทำงานเพื่อให้มีรายได้

... ต่อมา ต้องการให้มีชื่อเสียง เกียรติยศ

...ต่อมา ต้องการให้งานยาก ๆ สำเร็จได้ด้วยความรู้ ความสามารถของเรา

... เดี๋ยวนี้ ต้องการทำงานอย่างสบายใจ มีความสุข

  เขียน:  

ความเห็น (1)

น่าจะจริงครับ