อนุทิน 140222 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๑/๐๓/๒๕๕๘

อนุทิน ๒๓๖.

ค่าว"จ่ม"(บ่น)

คนจ่มกั๋นฮ้อน...แม่ตอนหลากหลาย...อากาศบ่อคลาย...ยามบ่ายเดือนห้า
น้ำแห้งผ่อหัน...ดินมันแตกอ้า...ห้วยหนองคลองนา...ป่าไม้
ไม้ใหญ่ตังเหนือ...บ่อเหลือซับใกล้...ปล่อยน้ำหื้อได้...มีมา

ฉำฉาแถมแล้ว...ฮิมตะหลิ่งหนา...ปากั๋นโก่นมา...แป๋งตู้เตียงได้
ก๋อไผ่หมะเดื่อ...จ่วยเหลือลุ่มใต้...โพงปล๋าปู๋ใน...ใต้น้ำ
สำคัญบ่อหัน...ถอนมันแถมซ้ำ...ขุดจ้กโกดขึ้น...ใส่นา
น้ำแล้งแถมแล้ว...บ่อเกยอู้จ๋า...สูบน้ำเข้านา...ปากั๋นวอนไหว้ๆ
...
เบาะหู้จักเข็ดจักหลาบ...กั๋นแต้น้อออ...ห้ามฮยะนาใส่ข้าวโป้ด กะบ่อฟัง
น้ำปอจะเบาะมีใจ้มีกิ๋น กั๋นอยู่แหล้วววว...

เขียน 21 Mar 2015 @ 18:16 ()


ความเห็น (0)