อนุทิน #140217

คณะกรรมการจากเขตพื้นที่ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผอ.โรงเรียนบ้านหนองผือ

เขียน:

ความเห็น (2)

ความรู้สึกแว้บแรกที่เห็นภาพ เหมือนคุณวิชญธรรมค่ะ