อนุทิน 140201 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

22-23 ก.พ. 2558 ผู้บริหารโรงเรียนวัดน้ำรอบเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รางวัล"สถานศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เขียน 18 Mar 2015 @ 19:48 ()


ความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ