อนุทิน 140197 - ต้นโมกข์

20. อัคคัญญสูตรเกิดในวัดบุพพาราม เมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้ากับสามเณร 2 รูป วาเสฏฐกับภารทวาชะ ผู้เป็นพราหมณ์ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นสามเณรทั้งสอง จึงตรัสถามว่า เนื่องจากพวกเธออยู่ในสกุลพราหมณ์ แล้วพวกพราหมณ์ไม่ด่าว่าพวกเธอเหรอ สามเณรทั้งสองตรัสตอบว่าถูกพราหมณ์ด่า ในทำนองว่าวรรณะพราหมณ์ประเสริฐที่สุด วรรณะอื่นเลวทราม พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื่นเป็นวรรณะดำ พราหมณ์บริสุทธิ์ วรรณะอื่นไม่บริสุทธิ์ พวกพราหมณ์เกิดจากอุระของพรหม วรรณะอื่นเลวทรามเกิดจากเท้าของพรหม แต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสว่า บุคคลทั้งหลายก็คือคน เกิดจากช่องคลอดของมารดา (นางพราหมณี) มิใช่เกิดจากพรหม คนจะเลวจะดีอยู่ที่การกระทำ มิใช่วรรณะ ธรรมะเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งปัจจุบันและอนาคต สิ่งนี้คือเหตุผลที่พุทธศาสนาบอกเราว่ามนุษย์เราเท่ากัน ธรรมดีเป็นใหญ่ในหมู่ชน เราทำกรรมดีสุดท้ายแล้วก็เข้านิพพานเหมือนกัน เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้ไม่เคยถูกเผยแพร่เลย

เขียน 18 Mar 2015 @ 19:21 () แก้ไข 18 Mar 2015 @ 19:22, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ถูกเผยแพร่แล้วนะครับอาจารย์…ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

สาธุการยิ่งกับสิ่งดีๆที่มอบให้ พุทธจิตเสมอภาค ไม่ดำ หรือขาว สูงต่ำต่างก็มีสภาวะของความเป็นพุทธเช่นเดียวกัน..