อนุทิน 140185 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

19. หากเราจะศึกษาพุทธศาสนากับการเมืองไทย จำเป็นอย่างที่จะต้องศึกษาอัคคัญญสูตร เพราะอัคคัญญสูตรนี้เป็นรากเหง้าความคิดของท่านพุทธทาส มวลชน และปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นหัวหอกแห่งการปฏิรูป

  เขียน:  

ความเห็น (0)