อนุทิน 140185 - ต้นโมกข์

19. หากเราจะศึกษาพุทธศาสนากับการเมืองไทย จำเป็นอย่างที่จะต้องศึกษาอัคคัญญสูตร เพราะอัคคัญญสูตรนี้เป็นรากเหง้าความคิดของท่านพุทธทาส มวลชน และปัญญาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นหัวหอกแห่งการปฏิรูป

เขียน 17 Mar 2015 @ 19:00 ()


ความเห็น (0)