อนุทิน 14018 - นาง ลักษมี สารบรรณ

วันนี้เสียเวลาแก้ไขบันทึก 191764  2ครั้ง  ก็เลยหมดเวลา  กะว่าจะเขียนหลายเรื่องก็ไม่ไหวแล้ว   

เขียน 02 Jul 2008 @ 23:21 () แก้ไข 02 Jul 2008 @ 23:23, ()


ความเห็น (0)