อนุทิน 140172 - ต้นโมกข์

18. ครั้งแรกที่ศาสนาจากอินเดียแผ่มาถึงสุวรรณภูมิ มีการเรียกคนพื้นเมืองในสุวรรณภูมิในเชิงเหยียดเชื้อชาติว่า นาค คำว่านาค หมายถึง คนพื้นเมืองเปลือยเปล่า เป็นสัญลักษณ์ของบรรพชนคนสุวรรณภูมิ และเป็นเพศหญิง เมื่อชาวชมพูทวีปเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชนชาวสุวรรณภูมิที่ยังล้าหลังทางเทคโนโลยีทอผ้า จึงพบว่าไม่มีผ้าผืนใหญ่ใช้นุ่งและห่มเหมือนชาวชมพูทวีป ก็เรียกชาวสุวรรณภูมิอย่างเหยียดหยามดูถูกด้วยถ้อยคำของตนว่า นาค หมายความว่า คนเปลือย, คนแก้ผ้า ต่อมาชักชวนคนฝูงนั้นให้เลื่อมใสพุทธศาสนา เมื่อจะบรรพชาเป็นภิกษุจึงเรียกบวชนาค หมายถึงบวชคนพื้นเมืองเปลือยเปล่าป่าเถื่อนไม่นุ่งผ้า, ไม่ห่มผ้า พิธีบวชนาคไม่มีในพระไตรปิฎก จึงไม่มีในอินเดีย, ลังกา มีแต่ที่สุวรรณภูมิ

เขียน 16 Mar 2015 @ 18:42 () แก้ไข 17 Mar 2015 @ 18:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับอาจารย์พึ่งรู้จริงๆว่าเป็นคนนึกว่าสัตว์ในจินตนาการทางอีสาน