อนุทิน 140172 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

18. ครั้งแรกที่ศาสนาจากอินเดียแผ่มาถึงสุวรรณภูมิ มีการเรียกคนพื้นเมืองในสุวรรณภูมิในเชิงเหยียดเชื้อชาติว่า นาค คำว่านาค หมายถึง คนพื้นเมืองเปลือยเปล่า เป็นสัญลักษณ์ของบรรพชนคนสุวรรณภูมิ และเป็นเพศหญิง เมื่อชาวชมพูทวีปเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชนชาวสุวรรณภูมิที่ยังล้าหลังทางเทคโนโลยีทอผ้า จึงพบว่าไม่มีผ้าผืนใหญ่ใช้นุ่งและห่มเหมือนชาวชมพูทวีป ก็เรียกชาวสุวรรณภูมิอย่างเหยียดหยามดูถูกด้วยถ้อยคำของตนว่า นาค หมายความว่า คนเปลือย, คนแก้ผ้า ต่อมาชักชวนคนฝูงนั้นให้เลื่อมใสพุทธศาสนา เมื่อจะบรรพชาเป็นภิกษุจึงเรียกบวชนาค หมายถึงบวชคนพื้นเมืองเปลือยเปล่าป่าเถื่อนไม่นุ่งผ้า, ไม่ห่มผ้า พิธีบวชนาคไม่มีในพระไตรปิฎก จึงไม่มีในอินเดีย, ลังกา มีแต่ที่สุวรรณภูมิ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณมากๆครับอาจารย์พึ่งรู้จริงๆว่าเป็นคนนึกว่าสัตว์ในจินตนาการทางอีสาน