อนุทิน 140125 - อ.ชวกิจ ทองนุ้ยพราหมณ์

แสดงความคิดเห็น

1. ท่านมีเทคนิควิธีการ หรือแนวคิด ในการนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อย่างไร???

2. ความสามารถเฉพาะ ด้านใด? ของตัวท่านที่ สามารถชักจูง โน้มน้าวใจบุคคลให้สนใจได้มากที่สุด...

________________________________________________________________________

หมายเหตุ

ตอบคำถามด้วยการ Comment เช่น

ตอบ

1. ..............................

2. ..............................

เขียน 16 Mar 2015 @ 12:54 () แก้ไข 16 Mar 2015 @ 12:58, ()


ความเห็น (36)

  1. มีการใช้ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย และตกแต่งให้มีสีสันที่สวยงาม
  2. ความเป็นคนตลกขบขัน

ตอบ 1. นำเสนอสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นกลุ่มต่างๆในเฟสบุ๊ค ซึ้งเนื้อหาควรจะมีความกระทัดรัด ได้ใจความ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย เพื่อผู้อ่านจะได้ไม่รู้สึกเบื่อที่จะอ่าน อาจจะมีรูปภาพเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับข้อความนั้นยิ่งขึ้น 2. ด้านการพูด เพราะการพูดที่ดีจะสามารถโน้มน้าวจิตใจคนให้สนใจในสิ่งที่เราต้องการน้ำเสนอได้ หากมีกระบวนการพูดที่ดีเนื้อหาที่น่าเบื่อก็อาจจะสนุกขึ้นมาได้

เขียนเมื่อ 

1.ใช้วีดีโอในการนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งปัจบันเป็นที่นิยม เพื่อสร้างความน่าสนใจและง่ายต่อการเข้าชม 2.เป็นคนช่างพูดเจราจา

ตอบ 1. การที่เราจะนำเสนอสารต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราจะต้องคำนึงถึงความมีสาระของสารนั้นๆว่าสามารถที่จะชักจูงคนดูให้มาสนใจติดตามข่าวสารของเรามากน้อยเพียงใด 2. ความสามารถในด้านความคิดค่ะ เพราะดิฉันคิดว่าหากคนเรามีความคิด ทัศนะคติที่ดี เราก็สามรถที่จะพูดโน้มน้าวเกี่ยวกับความรู้ ความคิดของเรา เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้

ตอบ 1. แนวคิดของผมในการนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ ต้องการให้ทุกคนที่ได้เห็นสิ่งที่ผมนำเสนอลงไปนั้นมีการแชร์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันไปในวงกว้าง เพื่อให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้รับรู้ถึงสารนี้อย่างทั่วถึง เพราะผมคิดว่าสารที่ผมนำเสนอไปนั้น ต้องมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อใครก็ตามที่เห็นมัน 2. ความสามารถด้านสมาร์ทโฟน เพราะผมมีความสนใจ และติดตามข่าวคราวของสมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นผมจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาบางประการของสมาร์ทโฟนได้ จึงเป็นสิ่งที่ชักจูงโน้มน้าวใจให้คนที่สมาร์ทโฟนของเขามีปัญหาเข้ามาหาผม

ตอบ

  1. การที่เราจะนำเสนอสารต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ต เราจะต้องคำนึงถึงความมีสาระของสารนั้นๆว่าสามารถที่จะชักจูงคนดูให้มาสนใจติดตามข่าวสารของเรามากน้อยเพียงใด

  2. ความสามารถในด้านความคิดค่ะ เพราะดิฉันคิดว่าหากคนเรามีความคิด ทัศนะคติที่ดี เราก็สามรถที่จะพูดโน้มน้าวเกี่ยวกับความรู้ ความคิดของเรา เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้

ตอบ

1. การนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นจะต้องมีเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ ดึงดูดผู้คนในโลกออนไลน์ให้อยากเข้ามาติดตาม บางครั้งเนื้อหาที่นำเสนอก็จำเป็นต้องสอดแทรกข้อคิด หรือความรู้ที่ผู้ชม ผู้อ่านได้ความรู้ อันนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซ้ำสื่อที่นำเสนอจะต้องเป็นสื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ และคนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

2. ถ้าหากเป็นความสามารถในการชักจูงคนในโลกออนไล์ให้สนในในเนื้อหาที่เราต้องการสื่อมากที่สุด ก็คงเป็นทัศนคติที่ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรแบบสั้นๆ แต่กินใจ ให้ข้อคิด คติ และกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้

เขียนเมื่อ 
  1. โดยการนำข้อมูลความรู้หรือข่าวสารมาโพสหรือแชร์ผ่าน Social Network เช่น การนำข้อมูลความรู้มาโพสในอนุทินผ่านทางเว็บไซต์ของ GoToKnow เพื่อให้เพื่อนๆเข้ามาศึกษาข้อมูลเรื่องนั้นๆ ฯลฯ
  2. ด้านการพูด หรือ เอนเตอร์เทน

1.ใช้เนื้อหาที่สั้นกระชับได้ใจความ เนื้อหาไม่มากจนเกินไปเพราะจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเบื่อ ใช้ภาพประกอบเนื้อหาเพื่อความสวยงาม และเพื่อต้องการสื่อถึงตัวของเนื้อหาที่นำเสนอ 2.เป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ วันๆอยู่จะอยู่กับเสียงเพลง เพราะเสียงเพลงทำให้เราเพลิดเพลินและช่วยผ่อนคลายจากความเครียดได้

เขียนเมื่อ 

ตอบ

1.นำเสนอสารผ่านสังคมออนไลน์หรืออาจจะสื่อสารผ่านทางบล็อคต่างๆ โดยใช้ขอความที่เข้าใจง่าย อาจจะมีรูปภาพประกอบเพื่อช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้อ่าน

2.ความสามารถด้านการพูด

เขียนเมื่อ 

ตอบ

1. วิธีการในการนำเสนอผ่านอินเตอร์เน็ตมีหลายวิธีการ แต่วิธีที่ผมคิดว่ามีการใช้กันมากที่สุดคือการสื่อสารหรือเสนอสารผ่านทาง facebook, hotmail และ Gmail การนำเสนอผ่านช่องทางดังกล่าวจะเป็นการเสนอสารที่มีแต่เนื้อความที่สำคัญ เข้าใจง่าย

2. สามารถดึงดูดความสนใจ และโน้มน้าวความสนใจด้วยการใช้ความตลกของตัวเอง สอดแทรกเข้าไปกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ จะทำให้ผู้รับสารไม่เครียด และสารที่นำเสนอน่าสนใจ และไม่น่าเบื่อจนเกินไป

ตอบ 1. แนวคิดในการนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นั้น ดิฉันคิดว่า สารหรือสาระสำคัญในการที่จะเผยแพร่นั้นจะต้องมีประโยชน์ในด้านการนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องได้ หากเรานำเสนอ สารที่น่าเชื่อถือ อยู่เสมอๆ ผ่านทาง เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคนที่ใช้เสื่ออเล็กทรอนิกส์ก็จะสนใจ ในสารที่เรานำเสนอไป ดังนั้น การนำเสนอสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จึงควรเป็นสารที่มีสาระประโยชน์ในการให้แนวคิดคติหรือการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำเสนอสารที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน 2.ความสามารถ ในด้านการพูดและรอยยิ้มที่เป็นมิตร

ตอบ

1. นำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการใช้ สื่อวิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาที่มีสาระ เพราะจะจูงใจให้ผู้รับสารเกิดมีความสนใจในสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการสื่อออกไป

2. การเป็นคนที่ให้เกียรติและและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการพูดที่เป็นเนื้อหาสาระ ทำให้ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตอบ ข้อ 1. การนำเสนอข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตต้องมีความถูกต้อง รายละเอียดของเนื้อหาต้องรัดกุม มีสีสันที่สวยงามดึงดูดผู้เข้าชม สื่อเป็นรูปแบบที่ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ อาจจะมีข้อแสดงความคิดเห็น หรือช่องตอบคำถามให้บุคคลที่สงสัยได้ซักถามได้
ข้อ 2. ความสามารถในการชักจูง โน้มน้าวคนในโลกออนไลน์ให้สนใจเนื้อหาของเราที่สุดก็คือ คำพูด หรือคำคม หรือโฆษณาชวนเชื่อ อาจจะใช้สื่อวิดีโอดึงดูดผู้ชมให้มากที่สุด

ตอบ 1. การนำเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีความน่าสนใจ และนอกเหนือจากความน่าสนใจแล้วยังต้องสอดแทรกข้อคิด คติสอนใจด้วย 2. ทัศนะคติ หากเรามีความคิดดีดี เราก็สามารถทำสิ่งดีดีได้

ตอบ 1.นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ และใช้ถ้อยคำที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที ไม่ซับซ้อน 2.ใช้ความสามารถด้านการพูด

ตอบ 1. การนำเสนอหรือสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยใช้เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจ มีการแชร์การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 2. การพูดและการยิ้ม

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1.การนำเสนอสารผ่านเครือข่ายสังคมที่มีผู้ให้ความสนใจ อาจจะเป็น รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความ โดยสิ่งที่เรานำเสนอจะต้องมีเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อผู้รับสาร 2.เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี

ตอบ

1. นำข้อมูลที่เราศึกษาค้นคว้ามาเผยแพร่ทางอินเทอรื์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมสนใจ Social Network มากขึ้น เช่น facebook twitter เป็นต้น ดังนั้นสื่อประเภทนี้ถือเป้นช่องทางที่เปิดดอกาสให้ผุ้คนนั้นนำเสนอข่าวสารได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

2. ด้านการพูด เพราะในการพูแต่ละครั้งเราใส่ความรุ้สึกลงไปด้วยทุกครั้ง มันจึงถือเป้นวิธีการดน้มน้าวใจที่ดีที่สุด

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. เทคนิควิธีการ หรือแนวคิด ในการนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือการโพสข้อมูลที่คนกำลังติดตาม หรือสนใจอยู่ เป็นเรื่องราวที่ทันสมัย และเป็นที่น่าติดตาม เช่นการโพสข้อความ ข้อคิด หรือบทความ ที่สามารถสะท้อนถึงสังคม หรือสถานการณ์ในปัจจุบัน 2. ความสามารถในด้านการพูด โดยการพูดและทำหน้านิ่ง ซึ่งเพื่อนในกลุ่มจะเห็นบ่อยๆ มันสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆได้

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. การนำเสนองานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยนำเสนองานในรุปแบบของวีดีโด โดยเนื้อหาจะมีความกะทัดรัด น่าสนใจ เมื่อผู้ชมได้ชมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เป็นคนตลกขบขัน

ตอบ

1.การนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอเน็ตสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทั้งตัวอักษร รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง สร้างขึ้นมาได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และใช้เวลาในการสร้างไม่นาน สามารถนำเสนองานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเมื่อสื่อสารไปแล้วก็ทำให้คนหมู่มากรับรู้ได้ง่ายขึ้นเพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น และพูดถึงการใช้อินเตอร์คนส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานกันมาแล้ว ทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตมีความสะดวก และรวดเร็ว การสื่อสารช่องทางนี้ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก

2. ความเป็นกันเองของตัวเอง ทำให้กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะในกลุ่มคนที่สนิทหรือไม่สนิทก็สามารถสนุกกันได้ โดยจะสื่อออกมาให้เกิดความตลก ทำให้ตัวเองไม่น่าเบื่อทั้งยังเป็นการดึงดูดความสนใจที่ดีอีกด้วย

ตอบ1.มีการใช้รูปแบบของการส่งผ่านทางอินเตอร์และยังมีการใช้แผนภมูิและรูปแบบของการใช้ภาพและใช้ตัวอักษรไปตามความเหมาะสมการจำกัดของโปรแกรมนี้ ตอบ2.มีความคิดที่สร้างสรรค์และมีความกระตื้อรื้อร้นในการเรียนวิชานี้จึงเกิดสร้างแรงจูงใจ

  1. เทคนิคในการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตให้มีความน่าสนใจ และทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ จะต้องใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลด้วยวีดีโอ มีเพลงประกอบ ตกแต่งภาพและเสียงให้เข้ากับเนื้อหาที่จะนำเสนอ องค์ประกอบต่างๆ ต้องมีความสวยงาม น่าสนใจ จะทำให้มีผู้ติดตามมากยิ่งขึ้น
  2. ด้านการพูด เพราะการพูดเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจ การพูดสามารถจูงใจและโน้มน้าวใจเพื่อนให้เชื่อและคล้อยตามได้ แต่สิ่งที่เราพูดนั้น จะต้องมีเหตุผลและมีความเป็นจริง “การพูดจริงเป็นความสามารถและบุคลิกเฉพาะตัวของดิฉัน” ค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตอบ 1.วิธีการนำเสนอสารผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่นการนำเสนอผ่านเว็บไซด์ วิดีโอ ซึ่งจะทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างดี เพราะเป็นสังคมออนไลน์ที่มีผู้คนเชื่อมต่อถึงกันมากมายทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารต่อๆกันได้อย่างทั่วถึง 2. ความสามารถด้านการคิดแะพูดในสิ่งที่คิดเพื่อโน้มน้าวคนอื่นอย่างเช่น การให้กำลังใจเวลาที่เพื่อนท้อ

เขียนเมื่อ 

ตอบ

1. เทคนิคในการนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องเป็นข้อมูลที่บุคคลในสังคมออนไลน์ให้ความสนใจ และได้รับความนิยมในคนหมู่มาก เพราะข้อมูลที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากจะทำให้การนำเสนอสารนั้น เข้าไปสู่สังคมออนไล์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว

2. ด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะเป็นคนที่สามารถผู้ร่วมกับกลุ่มคนในทุกเพศทุกวัยได้ เป็นคนที่ร่าเริง ยิ้มง่าย และสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุขเมื่อได้เข้ามาทำความรู้จัก

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. เทคนิคในการนำเสนอสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต คือ การนำเสนอข้อมูลที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบัน ผ่านทาง Social media และสื่อสังคมออนไลน์ อื่นๆวิธีที่จะทำให้ผู้อื่นสนใจในข้อมูลที่เรานำเสนอ คือ การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ต้องเป็นทางการมากนักเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้อ่าน สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ จะต้องนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้
2. ความสามารถในการชักจูง โน้มน้่าวใจ บุคคลให้สนใจ คือ การพูด ด้วยน้ำเสียงที่ดังชัดเจน และมีความเป็นกันเองซึ่งทำให้ผู้อื่นสนใจและคล้อยตามได้

ตอบ 1. เสนอเนื้อหาผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยใช่ภาษาที่น่าสนใจ พร้อมทั้งมีภาพประกอบ สอดแทรกแง่คิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง และเน้นประโยคหรือข้อความสำคัญของสารนั้น 2. ความเป็นตัวของตัวเองที่สอดแทรกลงไปในการเสนอสาร และการใช้ภาษา

ตอบ 1.การนำเสนอข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของดิฉันคือ การถ่ายทอดข้อมูลลงบนหน้าเพจของเครือข่ายสังคมต่างๆ ซึ่งในการนำเสนอ ก็มีหลายวิธีทั้งข้อความ วิดีโอ และการอัดเสียง ซึ่งในวิธีที่หลากหลายนี้สามารถดึงดูดความสนใจเป็นอย่างดีค่ะ 2.การสื่อสารด้วยการพูด คือจะพูดด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังและใช้ท่าทางประกอบในทางที่เป็นมิตร

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1.การนำข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยมีเนื้อหาที่กระชับได้ใจความ และมีภาพประกอบ ทำให้ผู้อ่านไม่เบื่อและเกิดความน่าสนใจจากผู้อ่านมากขึ้น อีกทั้งการนำเสนอข่าวสารต่างๆต้องมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่านด้วย 2.ความสามารถในการชักจูงคนในโลกออนไลน์ ให้สนใจสื่อของเรา โดยผ่านความคิดและการพิจารณาจากตัวเราเอง

ตอบ 1. การนำเสนอสารให้น่าสนใจและทำให้ผู้อื่นที่รับชมเข้าใจได้ง่ายนั่นคือ การใช้วิดีโอต่างๆ ซึ่งในการทำวิดีโอนั้นอาจจะทำเป็นหนังสั้น รายการต่างๆ สารคดีหรือMV เพลงก็ได้
ตอบ 2. ความสามารถด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น เพราะเป็นคนที่มีไมตรีอันดี เช่น พูดเป็นกันเองไม่พูดหยาบคาย ยิ้มให้กับผู้อื่นที่ไม่รู้จักเมื่อเขายิ้มมาหรือชวนคุยด้วย ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่สุด และที่สำคัญเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆ

ตอบ 1. แนวคิดในการนำเสนองานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการถ่ายทอดสื่อหรือเอกสารผ่านทางสังคมออนไลน์ วีดีโอ การเผยแพร่ทางโฆษณา ทำเอกสารให้ดึงดูดความสนใจและมีความสวยงามตามความเหมาะสมกับเนื้อหา 2. ความเป็นตัวเอง จะสามารถโน้มน้าวบุคคลให้น่าเชื่อถือมากที่สุด สื่อถึงความจริงใจ

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. การนำเสนอสารให้มีความน่าสนใจนั้นมีหลากหลายแบบเช่น การทำวีดีโอ ทำโปสเตอร์ โดยที่เนื้อหานั้นต้องมีความชัดเจน และมีที่มาหรืออ้างอิงที่ถูกต้อง 2. ด้านการพูดและการกระทำ เพราะคำพูดสามารถที่จะชักจูงโน้มน้าวใจคนได้ ส่วนการกระทำนั้นสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้

เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. เทคนิคในการนำเสนอสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีวีธีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น การนำเสนอด้วยวิดีโอ ภาพนิ่ง และเสียง(Sound) เป็นต้น ซึ่งการนำเสนอด้วยวิธีดังกล่าวสามารถทำให้ผู้ที่รับสารมีความเข้าใจได้ง่ายและทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เเละเป็นวิธีในการดึงความสนใจจากผู้รับสารได้ดี 2. ความสามารถด้านการพูด เพราะเป็นคนพูดเก่ง สนุกสนาน ซึ่งสามารถทำให้คนที่อยู่ใกล้สนุกไปด้วย

ตอบ ๑. นำเสนอสารให้น่าสนใจ โดยเนื้อหาจะต้องเป็นความจริง มีความน่าเชื่อถือ ใช้วิธีที่น่าสนใจอาจจะมีการใช้ภาพประกอบเพื่อทำให้ผู้รับสารสนใจสารมากขึ้น ๒. ความสามารถเฉพาะด้านคือ การเป็นคนพูดตรงๆ เเต่มีเหตุผล เป็นคนพูดตลกสามารถเอ็นเตอเทนคนอื่นได

1.เทคนิควิธีการนำเสนอสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ - ใช้ Facebook ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆในกลุ่มเรียน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน หรือ ไฟล์รูปภาพ วิด๊โอ สามารถทำเพื่อนๆเข้าในสารของดิฉันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทุกคน และประหยัดเวลา ไม่ต้องปริ้นเอกสารให้เปลืองกระดาษ
-ใช้อีเมล ในการตอบกลับจดหมายต่างๆทีึ่เป็นไฟล์ใหญ่เกินกว่า facebook
-ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆในกลุ่มของดิฉันเอง ในเรื่องต่างๆ ทำให้ประหยัดค่าโทร และสามารถส่งรูปภาพต่างๆ ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นได้ -ใช้ youtube ในการลงวิดีโอที่เราจัดทำ ทำให้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวเรา ที่เป็นความสามารถของเราให้ทั่วโ,กได้รับรู้ เป็นต้น

2.ความสามารถเฉพาะด้านของฉัน ก็คือความสามารถทางด้านดนตรีและการพูดโน้มน้าวจิตใจคนฟังค่ะ แน่นอนว่าหลายๆคนคงชอบเสียงเพลง ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลและชื่นชอบเสียงเพลงจนนำไปสู่การเล่นดนตรี การเกากีตาร์และเล่นกีตาร์ของฉันพร้อมทั้งพูดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังผลงานเ้พลงของดิฉัน มันช่างเพลิดเพลิน และสำราญใจเป็นที่สุดค่ะ โดยส่วนตัวแล้ว ดิฉันเป็นคนมีเหตุมีผล ชอบพูดอย่างมีหลักการ ทั้งยังเป็นคนมองโลกในแง่บวก มองปัญหาเป็นเพียงฝุ่นผง เพื่อนๆจึงมักจะมาขอคำปรึกษาค่ะ