อนุทิน #140087

  ติดต่อ

รายงานนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตเหมือนกัน แต่กลายเป็นว่าคุมเข้มเกินไปก็จะไม่ดีกับคนกลุ่มสูงอายุเพราะในคนกลุ่มอายุเฉลี่ย 79 ปีของการศึกษานี้พบว่าหากให้ยาจนความดันลดลงน้อยกว่า 128 มม.ปรอทนั้นจะพบว่าเกิดอาการความจำเสื่อมมากกว่ากลุ่มที่คุมแล้วความดันสูงกว่านี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ควรจะปรับให้อยู่ในช่วง 130-145 มม.ปรอทจะดีต่อความจำมากกว่า อ่านรายงานได้จาก Effects of low blood pressure in cognitively impaired elderly patients treated with antihypertensive drugs. JAMA Intern Med 2015; DOI:10.1001/JAMAINTERNMED.2014.8164.

  เขียน:  

ความเห็น (0)