อนุทิน 140070 - ต้นโมกข์

17. หลักฐานในหนังสือ อุรังคธาตุ (หรือตำนานพระธาตุพนม จ.นครพนม) มีนิทานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงดินแดนลุ่มน้ำโขงก็พบกับบรรดานาคที่มีอิทธิฤทธิ์ควบคุมพื้นที่อยู่ และไม่ยอมอ่อนน้อมมนัสการ แถมยังกระทำอวดอภินิหารข่มขู่ อีกนัยหนึ่ง นาค หมายถึงคนพื้นเมืองดั้งเดิม ที่มีระบบความเชื่อในศาสนาผีเป็นของตนเองมาก่อน คือลัทธิบูชางูหรือนาค ทำให้พระพุทธองค์ต้องทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบนาค ในที่สุดบรรดานาคทั้งหลายก็นอบน้อมเข้าหาพระศาสดา มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา แล้วทูลขอรอยพระบาทไว้สักการบูชา (น่าจะส่งผลเรื่องการบวชนาค) ทั้งหมดนี้เป็นสัญลักษณ์ความขัดแย้งรุนแรงของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบริเวณสุวรรณภูมิ หัวหน้าเผ่าพันธุ์(ซึ่งเป็นผู้ชาย)ก็รับศาสนาจากอินเดียทั้งพราหมณ์และพุทธ เป็นเครื่องมือทางการเมืองการปกครอง

เขียน 13 Mar 2015 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)