อนุทิน 140042 - ต้นโมกข์

15.ศาสนาพุทธ เมื่อแผ่มาถึงก็ริบอำนาจของศาสนาผี และพราหมณ์ด้วยความรุนแรง ให้คนพื้นเมืองหันมายอมรับนับถือพุทธ แทนพราหมณ์ และผี แต่คนพื้นเมืองจำนวนมากยอมบางอย่าง ไม่ยอมบางอย่าง ทางฝ่ายพราหมณ์, พุทธ จึงประนีประนอมจำยอมยกย่องผีในบางเรื่อง เช่น ยอมรับโล้ชิงช้าของผีมาอยู่ในพิธีพราหมณ์ที่เรียกว่าตรียัมปวาย, ยอมรับทำขวัญของผีมาอยู่ในพิธีบวชพระของพุทธ, เทวดาเป็นสิ่งที่คนฝ่ายพราหมณ์กับพุทธสมมุติขึ้นว่ามีอำนาจที่อยู่เหนือธรรมชาติ ซึ่งตรงกับคำว่า ผี นั่นเอง โดยนัยนี้เทวดาจึงอยู่ในสถานะที่ดีกว่าประเสริฐกว่าพวกผี ที่เป็นสิ่งเลว

เขียน 11 Mar 2015 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)