อนุทิน #140015

โครงการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน จัดกิจกรรมปันผลและมอบของที่ระลึกให้ผู้ถือหุ้น

เขียน:

ความเห็น (1)

จัดกิจกรรมเยี่ยมมาก