อนุทิน 140012 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

14. ก่อนอื่น ต้องยอมรับเสียก่อนว่าศาสนาในประเทศไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนาแอบอิงอยู่กับศาสนาทั้งสิ้นจริงๆแล้ว พราหมณ์ และพุทธ ในความคิดของดินแดนสุวรรณภูมิ มีธรรมชาติอย่างเดียวกับคำว่าผี กล่าวคือ อำนาจเหนือธรรมชาติ แต่มีขึ้นหลังผี แผ่มาถึงสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ 2,000 ปี หลังหลังพุทธกาล 500 ปี

  เขียน:  

ความเห็น (0)