อนุทิน 140004 - พ.แจ่มจำรัส

เช้าวันนี้ตื่นสาย มาจากไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกหนึ่งล่ะ หรือเพราะนอนดีกจากากรอ่านหนังสือหนึ่งล่ะ หรือเกิดจากความเหนื่อยเพลีย หรือเกิดจากความล่วงเลยของสังขารและกาลเวลา...

เขียน 09 Mar 2015 @ 12:02 ()


ความเห็น (0)