อนุทิน 140003 - บุญญฤทธิ์ ผอนวล

ค่านิยมที่ปลูกฝังกันมานั้นมันทำให้หลายๆอย่างแย่ลงทั้งพ่อแม่ที่สอนลูกให้ตั้งใจเรียน เกรดดีๆ จบมาจะได้มีงานที่มั่นคงทำ พอจบมาก็บอกให้ซื้อบ้านซื้อรถ เพื่อให้ ดู มั่นคง แล้วก็ก้มหน้าก้มตาใช้หนี้กันต่อไป ตามค่านิยม ยุคอุตสาหกรรมทั้งโรงเรียนเร่งสอนให้เรียนรู้วิชาการเรียนรู้โลกภายนอกจนเด็กไม่มีเวลาเรียนรู้ตนเอง ทั้งเรียนรู้รากเหง้า ทั้งเรียนรู้จิตใจของตนเอง ( โรงเรียนอนุบาลของเอกชนส่วนใหญ่ บังคับให้ครูเน้นปลูกฝังวิชาการ อีกทั้งเรียนพิเศษแก่เด็ก ไม่เน้นพัฒนาการ เด็กจะดูเหมือนเก่ง จบอนุบาลแต่เก่งกว่าเด็กประฐมต้น แต่พัฒนาการด้านร่างกาย สังคม วัฒนธรรมต่ำมาก โตมาก็จะมีวิจารณยานการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ น้อยกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบดูกต้อง ควบคุมอารมณ์ยากกว่าเด็กปกติ เป็นปัญหาของสังคมต่อไป ) จะเห็นได้ว่า เด็กจบ ม.๖ มากกว่าร้อยละ ๙๐ ไม่รู้ว่าชอบอะไร อยากใช้ชีวิตอย่างไร และจะเห็นได้อีกว่าคนที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของประเทศ ร้อยละ ๙๐ รู้ว่าตนเองต้องการอะไรใจชีวิต ตั้งแต่ยังเด็ก
เด็กที่ยังไม่รู้จักตนเองจึงถูกปลูกฝังให้เข้าไปเป็นเครื่องมือของระบอบ อุตสาหกรรม ต่อไปเราควบคุมอารมณ์ของตนเองยาก เหมือนดั่งเรายังเด็ก ตอนเด็กๆเราอยากได้ของเล่นแทบเป็นแทบตาย พอได้มาแล้วสามวัน เราก็เบื่อแล้วก็อยากได้ชิ้นใหม่ พอโตขึ้นของเล่นเราก็ชิ้นใหญ่ขึ้น เป็นกล้องรุ่นใหม่ มือถือใหม่ รถใหม่ บ้านใหม่ จนทำให้เราหลงระเริงอยู่กับวัตถุภายนอกไม่จบสิ้น ก้มหน้าก้มตาแสวงหาวัตุถ คิดว่าจะได้รับความสุขจากมัน แต่ก็ไม่เคยได้รับความสุขที่แท้จริง ซื้อรถใหม่มีความสุข รถสวยมีความสุข แต่หลังจากนั้นสามเดือนก็เริ่มทุกข์ กับการผ่อนรถ ทุกข์กับการอยากได้ของแต่งรถ ทุกข์กับค่าบำรุงรถ ทุกข์กับการขับรถ และสุดท้ายก็ทุกข์กับการอยากได้รถใหม่สุดท้ายการเรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เรียนรู้จิตใจและความต้องการส่วนลึกของตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่ง ถูกชักจูงโดยวัตถุ โฆษณา สังคม ได้ยากขึ้น ทำอะไรที่ตนเองอยากทำ ทำให้ประสบความสำเร็จง่ายขึึ้น และที่สำคัญ ได้รับอิสระ จากโลกวัตถุนิยม..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/587175

เขียน 09 Mar 2015 @ 09:57 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ..แข่งขันด้านวิชาการแต่ ทักษะชีวิตไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมาย..เป็นผู้ใหญ่ก็ก็จะเป็นสังคมก้มหน้า.ไม่ดูไม่เห็นสังคมส่วนรวมว่าเป็นอย่างไร..แล้วประเทศชาติจะพัฒนากันอย่างไร..เห็นด้วยมากๆครับ