อนุทิน 14000 - Sasinand

Sasinand

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือ แท็กซี่มิเตอร์ ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
โดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป  3-07- 2551 โดยอัตราค่าจ้างให้บรรทุกคนโดยสารกำหนดดังนี้
ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35 บาท
ระยะทาง กิโลเมตรที่ 2 ขึ้นไป ถึงกิโลเมตรที่ 12 กิโลเมตรละ 5 บาท
ระยะทางกิโลเมตรที่ 12 ขึ้นไป ถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 5.50 บาท
ระยะทาง กิโลเมตรที่ 20 ขึ้นไป ถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 6 บาท
ระยะทาง กิโลเมตรที่ 40 ขึ้นไป ถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
ระยะทาง กิโลเมตรที่ 60 ขึ้นไป ถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 7.50 บาท
ระยะทาง กิโลเมตรที่ 80 ขึ้นไป กิโลเมตรละ 8.50 บาท
 

เขียน 02 Jul 2008 @ 21:58 () แก้ไข 02 Jul 2008 @ 22:00, ()


ความเห็น (0)