อนุทิน 1400 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ลืมไม่ลง...ปัญหาเด็กทุจริต การสอบ O-NET 2550

....วันนี้ ขณะจัดเรียงหนังสือพิมพ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ได้อ่านเจอข่าวการทุจริต O-Net ของนักเรียน 2-3 ราย ในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง คณะกรรมการสอบฯ ตัดสินให้ปรับตกทุกวิชา และให้งดการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเวลา 3 ปี   อ่านข่าวแล้วรู้สึกใจหาย สงสาร เห็นใจเด็กและพ่อ-แม่ของเด็ก ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ 1) เด็กเหล่านี้มักจะเป็นเด็กเก่ง ที่มีความมุ่งมั่นสูง เขาคงรู้สึกว่าชีวิตอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ ระหว่าง "การได้เข้าเรียนในคณะที่ต้องการ" กับ "พลาดในคณะที่ต้องการ" ดังนั้น เมื่อมีสิ่งล่อใจ เช่นเทคโนโลยีใหม่ จึงตัดสินใจนำมาใช้ในกระบวนการทุจริตทันที หรือทันทีที่มีผู้เสนอ ก็จะขานรับ...ท่านเชื่อหรือไม่ ถ้าเป็นเด็กอ่อน เด็กเกเร จะไม่มีความคิดเหล่านี้หรอก(ในการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย  2) เด็กเหล่านี้เป็นเด็กเลวโดยสันดานหรือ  คำตอบ ก็ไม่น่าจะใช่  จากการลองสุ่มสัมภาษณ์คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่ง ผศ.  รศ. หรือ ศ. หลายคน เคยจดสูตรเข้าไปในห้องสอบ ด้วยกลัวจะเสียคะแนนหากจำสูตรไม่ได้ ไม่ใช่คนที่เลวโดยสันดาน ดังนั้น ที่หลายคนบอกว่า "หากวันนี้ทุจริตการเรียน  สักวันหนึ่งคงจะทุจริตระดับชาติ ก็ไม่น่าจะใช่  3) เราต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศเรา โดยนักการศึกษาอย่างเรา ๆ หรือนักการศึกษาชั้นนำของประเทศ "เราไม่สามารถสร้างมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียง หรือ มีคุณภาพใกล้เคียงกันได้" ทำให้คนจำนวนมาก หรือนักเรียนเก่งจำนวนมากยังยึดติดกับ "ชื่อของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง"(ถ้าเขาไม่ยึดติดและมีความคิดว่าเรียนที่ไหนก็ได้ ท่านเชื่อหรือไม่ เด็กเหล่านั้นจะไม่ทุจริตหรอก) ในประเด็นที่สามนี้ ต้องโทษผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ทุกคน ที่ไร้ความสามารถ

.....ที่เขียนมาทั้งหมดนี้ ก็เพราะรู้สึกเห็นใจกับมาตรการลงโทษแบบฆ่าคนทั้งชีวิตของคณะกรรมการ ถ้างดการยื่นสมัคร 3 ปี หมายความว่า เพื่อนรุ่นเดียวกันขึ้นเรียนชั้นปีที่ 4 เราจึงจะมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นปีที่ 1....รุนแรงและเด็ดขาดเกินไปหรือไม่(แม้จะจำเป็นต้องเขียนเสือให้วัวกลัว เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ที่พอจะเข้าใจได้)...ถ้าเป็นลูก หลานของผม ผมเชื่อว่า คนเป็นพ่อ -แม่  ปู่ ย่า ตา ยาย คงจะรู้สึกตายทั้งเป็นเกือบทุกคน กับการที่ลูกหลานเราถูกลงโทษเช่นนี้(แม้เขาจะทำผิดจริง)

เขียน 21 Apr 2008 @ 23:29 () แก้ไข 22 Apr 2008 @ 06:51, ()


ความเห็น (0)