อนุทิน 139985 - ภูสุภา

งานคือกัลยาณมิตร
คุณ ๆ ผู้ร่วมงาน เพื่อน และลูกศิษย์ที่ร่วมฟัง ซักถามให้กระจ่างแจ้งในเนื้องาน

กัลยาณมิตรที่..แท้

ขอขอบคุณ

เขียน 06 Mar 2015 @ 23:30 ()


ความเห็น (0)