อนุทิน 139983 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

13. Clifford Geertz นิยามศาสนาว่าเป็น ระบบแห่งสัญลักษณ์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างอารมณ์และแรงจูงใจ อันอยู่ได้นาน, กระจายไปทั่ว และทรงพลังในตัวมนุษย์ โดยการสร้างสังกัปในเรื่องความมีระเบียบในการดำรงอยู่ และปกคลุมสังกัปเหล่านี้ไว้ด้วยแสงแห่งข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้แรงจูงใจ และอารมณ์ มีลักษณะเหมือนจริง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการรวบแนวคิดเรื่องนิยามของศาสนา ที่มาจากหลายทฤษฎี เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และแบบผสม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)