อนุทิน 139983 - ต้นโมกข์

13. Clifford Geertz นิยามศาสนาว่าเป็น ระบบแห่งสัญลักษณ์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างอารมณ์และแรงจูงใจ อันอยู่ได้นาน, กระจายไปทั่ว และทรงพลังในตัวมนุษย์ โดยการสร้างสังกัปในเรื่องความมีระเบียบในการดำรงอยู่ และปกคลุมสังกัปเหล่านี้ไว้ด้วยแสงแห่งข้อเท็จจริง ซึ่งทำให้แรงจูงใจ และอารมณ์ มีลักษณะเหมือนจริง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการรวบแนวคิดเรื่องนิยามของศาสนา ที่มาจากหลายทฤษฎี เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา และแบบผสม

เขียน 06 Mar 2015 @ 19:20 () แก้ไข 06 Mar 2015 @ 21:15, ()


ความเห็น (0)