อนุทิน 139977 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

ขึ้นเวที เสวนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ ร.ร.ขนาดเล็ก สังกัด สพป.กจ.๔

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สารคาม รร.ขนาดเล็กใช้กันทุกโรง ดีครับ เพียงขอให้จัดตามที่ครูทางไกลสอนและมีพี่เลี้ยงดูแลห้องบ้าง สร้างเด็กให้มีความรับผิดชอบ..อยู่โรงเรียนใช้มา ๗ ปีแล้ว ก็ดี ผลสัมฤทธิ์ก็สูงขึ้น..ชั้นที่มีความรับผิดชอบมาก..ชั้นอื่นก็ดีขึ้น