อนุทิน 139965 - อาจารย์ต้น

11. ศาสนาหรือความเชื่อในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ มีส่วนสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการเมือง ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมืองจึงเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง อำนาจของผู้นำทางชุมชนวัฒนธรรมต่างๆ มักมีส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงกับสถานภาพความศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลคนนั้น ความชอบธรรมของอำนาจก็มักวางอยู่บนพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์นี้ เช่น ขบวนการผีบุญ, การเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร และการเป็นสมมติเทพ เป็นต้น

เขียน 04 Mar 2015 @ 19:41 ()


ความเห็น (0)