อนุทิน #139958

  ติดต่อ

10. นอกจากนี้ศาสนายังทำให้สังคมพยายามฟื้นตัว (revitalize) จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเนื่องมาจากสภาวะทั้งปัจจัยภายนอกและภายในก็ตาม การฟื้นฟูนี้อาจทำให้ศาสนาแยกตัวเป็นลัทธิ นิกาย หรือขบวนการทางศาสนาใหม่ๆ ดังที่เราจะเห็นได้จากขบวนการผีบุญ, วัดพระธรรมกาย, สันติอโศก เป็นต้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)