อนุทิน 139958 - ต้นโมกข์

10. นอกจากนี้ศาสนายังทำให้สังคมพยายามฟื้นตัว (revitalize) จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเนื่องมาจากสภาวะทั้งปัจจัยภายนอกและภายในก็ตาม การฟื้นฟูนี้อาจทำให้ศาสนาแยกตัวเป็นลัทธิ นิกาย หรือขบวนการทางศาสนาใหม่ๆ ดังที่เราจะเห็นได้จากขบวนการผีบุญ, วัดพระธรรมกาย, สันติอโศก เป็นต้น

เขียน 03 Mar 2015 @ 19:09 ()


ความเห็น (0)