อนุทิน 139936 - ต้นโมกข์

8. นักจิตวิทยาบางท่านเสนอว่าศาสนาลดความวิตกกังวลในหมู่มนุษย์ และความตึงเครียด อันเกิดจากความไม่แน่นอนในชีวิต และความกลัวของมนุษย์ต่อความล้มเหลวในเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตาย ซึ่งมนุษย์ไม่รู้ว่าตายแล้วจะไปไหน ศาสนาจะยืนยันถึงเรื่องภพหน้า นอกจากนี้พิธีกรรมในลักษณะต่างๆจะทำให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นในตนเอง และลดความไม่แน่นนอนของชีวิต ความกลัว และความวิตกกังวลต่างๆ

เขียน 01 Mar 2015 @ 21:08 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กำลังศึกษากฏธรรมชาติ การเกิด และหลังความตาย..รู้แต่ว่าสิ่งไหนที่ทำไว้ดีแล้ว..ผลดีก็ตอบสนอง..เร็วช้าก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยนั้นๆ ทำชั่วไว้ จะเร็วหรือช้านาน ผลของกรรมนั้นก็ตอบสนองแน่นอน..