อนุทิน 139907 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จาก "ปลาป่นถึงข้าวโพด"ห่วงโซ่อุปทานไม่ยั่งยืน พื้นที่ป่าหาย ระบบนิเวศเสียสมดุล ธ.ก.ส.-ผู้บริโภคมีส่วนสำคัญ http://thaipublica.org/2015/02/sal-forest1/ 27 กุมภาพันธ์ 2015
...เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ป่าสาละ มูลนิธิโลกสีเขียว และ Ma:D จัดเสวนา "ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน" ในประเด็นปลาป่นจากทะเลไทยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย ศศิวิมล คล่องอักขระ และกรณิศ ตันอังสนากุล เจ้าของงานวิจัย ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นใน จ.สงขลา และ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.น่าน
Link < http://lanpanya.com/bangsai/archives/tag/พ่อแสน-วงศ์กะโซ่ >

This is a good example of "computational" supply chain/network. By building a network of supply nodes (in links are input/supply from; out link is output/supply to; quantity on link denotes flow volume), we can compute many many useful things/information for planning and actions - even structructural complexity of systems.

Perhaps, students should be doing "projects" with networks and learn to compute this way.

เขียน 28 Feb 2015 @ 05:30 ()


ความเห็น (0)