อนุทิน 139884 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

26/02/58 เวลา 13.00 น. จัดทำหนังสือ แจ้งรับนมผงพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนมผง Nutranigen จำนวน 4 หีบ (9.6 กิโลกรัม) ให้แก่เด็กชายฟาดินัน จันทดูล อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ที่ 6 บ้านเขาแขวน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เขียน 26 Feb 2015 @ 14:28 ()


ความเห็น (0)