อนุทิน 139873 - ต้นโมกข์

4. ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษ และพิธีเซ่นไหว้บูชาพวกผีเหล่านั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโครงสร้างอำนาจภายในครอบครัว และระบบเครือญาติ ความเชื่อในเรื่องเหล่านี้จะเป็นแกนกลางในการตัดสินใจ นอกจากนี้การเชื่อว่าผีบรรพบุรุษอาจคุณหรือให้โทษต่อลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นการเสริมอำนาจในการตัดสินใจ และการควบคุมระเบียบของเครือญาติฝ่ายพ่อหรือแม่หรือผู้อาวุโส (แตกต่างไปตามวัฒนธรรม)

เขียน 25 Feb 2015 @ 19:41 ()


ความเห็น (0)