อนุทิน 139854 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

25/02/58 เวลา 13.00 น. จัดส่งหนังสือ ขอขอบคุณ ในโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย จัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 • หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวง
 • หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 3.4 จังหวัดตราด
 • ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 116
 • ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่
 • พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน
 • สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
 • นายอำเภอบ่อไร่
 • ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด
 • ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
 • นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
 • ปลัดจังหวัดตราด

เขียน 24 Feb 2015 @ 13:02 () แก้ไข 25 Feb 2015 @ 08:31, ()


ความเห็น (0)