อนุทิน 139852 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

25/02/58 จัดทำหนังสือเกี่ยวกับการสมัคร พอ.สว. ใหม่

  • บันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตราด โปรดลงนามในใบสมัคร พอ.สว./หนังสือ นำส่งมูลนิธิ พอ.สว.
  • หนังสือ นำส่งมูลนิธิ พอ.สว.
  • จัดทำรายนามผู้สมัคร พอ.สว./หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/เบอร์โทรศัพท์
  • จัดเรียงแฟ้มใบสมัคร นำเสนอ นายแพทย์ สสจ. ลงนามรับรองในฐานะเลขานุการและกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด
เขียน 24 Feb 2015 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)