อนุทิน 139850 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

25/02/58 วันนี้ จัดทำเอกสารต่างๆ ใส่แฟ้มเสนอ

  • จัดทำคำสั่งหน่วยแพทย์ พอ.สว. วันที่ 18/03/58 อำเภอเกาะกูด
  • หนังสือ จัดส่งคำสั่ง ส่งมูลนิธิ พอ.สว.
  • หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วย พอ.สว.
  • บันทึกเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัด โปรดลงนามในคำสั่ง พอ.สว./หนังสือส่งมูลนิธิ พอ.สว./หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขียน 24 Feb 2015 @ 11:39 ()


ความเห็น (0)