อนุทิน 139803 - พ.แจ่มจำรัส

วันนี้มาทำงานวันเสาร์ เป็นเสาร์แรกของปีนี้ ซึ่งก็ล่วงเลยมาเดือนที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 แล้ว...

บ่งบอกถึงยอดขายสินค้าน้อยลง งานเลยไม่มากพอที่จะเปิดทำวันเสาร์

แต่ก็ดีที่จะได้หยุดพักผ่อนบ้าง....

เขียน 21 Feb 2015 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)