อนุทิน #13979

เสนอรูปแบบพิเศษ นักวิชาการแนะตั้ง ‘ทบวง’ ให้ รมต.คุมดับไฟใต้ ลุงเอกเป็นองค์ปาฐกด้วย ผมเห็นด้วยกับลุงเอกครับ ยิ่งตั้งหน่วยงานใหม่ก็ยิ่งซับซ้อน ยิ่งจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ

เขียน:

ความเห็น (0)