อนุทิน 13979 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เสนอรูปแบบพิเศษ นักวิชาการแนะตั้ง ‘ทบวง’ ให้ รมต.คุมดับไฟใต้ ลุงเอกเป็นองค์ปาฐกด้วย ผมเห็นด้วยกับลุงเอกครับ ยิ่งตั้งหน่วยงานใหม่ก็ยิ่งซับซ้อน ยิ่งจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)