อนุทิน 139784 - ประธาน

ประธาน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากคุณแม่ชาวจีนที่ได้ไปรับรู้วิธีการสร้างประชากรให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ

ของประเทศญี่ปุ่นด้วยบทความภาษาจีนได้รับการแปลเป็นไทยโดยรายการมองโลกมองเรา ผมได้คัดลอกมาจากรายการ

โดยคัดลอกเป็นภาพสามสิบกว่าภาพ เป็นกรณีศึกษาแต่ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคิดยากที่จะลอกเลียน

แบบ แต่ก็ใช้เป็นข้อมูลไว้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปอาจจะเกิดประโยชน์ก็ได้ครับ

เขียน 19 Feb 2015 @ 20:37 ()


ความเห็น (0)