อนุทิน 139764 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยาแก้แพ้ที่เรามักจะใช้กันอย่าง Hydroxyzine หรือชื่อที่เราคุ้นๆอย่าง Atarax, Vistaril นั้นตอนนี้ทาง the European Medicines Agency (EMA) ซึ่งมีคณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ได้ทบทวนเรื่องความปลอดภัยของยานี้ออกมาดูได้ที่ PRAC recommends new measures to minimise known heart risks of hydroxyzine-containing medicines. ที่พอสรุปได้คร่าวๆว่า ให้ใช้ยานี้ในขนาดที่ต่ำที่สุดและในเวลาที่สั้นๆ ไม่ใช้กับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่ออาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือกินยาที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงอื่น ขนาดยาสูงสุดต่อวันในผู้ใหญ่ต้องไม่เกิน 100mg ส่วนในเด็กที่หนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัมต้องไม่เกิน 2mg/kg ไม่ควรใช้ในผู้สูงอายุแต่ถ้าต้องใช้ก็ไม่ควรให้เกิน 50mg

ยานี้เรียกว่าเราใช้กันจนชิน เมื่อมีข้อควรระวังแบบนี้ก็ควรจะเอามาเผยแพร่บอกต่อๆกันนะคะ

เขียน 18 Feb 2015 @ 19:16 ()


ความเห็น (0)