อนุทิน 139764 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

ยาแก้แพ้ที่เรามักจะใช้กันอย่าง Hydroxyzine หรือชื่อที่เราคุ้นๆอย่าง Atarax, Vistaril นั้นตอนนี้ทาง the European Medicines Agency (EMA) ซึ่งมีคณะกรรมการ Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) ได้ทบทวนเรื่องความปลอดภัยของยานี้ออกมาดูได้ที่ PRAC recommends new measures to minimise known heart risks of hydroxyzine-containing medicines. ที่พอสรุปได้คร่าวๆว่า ให้ใช้ยานี้ในขนาดที่ต่ำที่สุดและในเวลาที่สั้นๆ ไม่ใช้กับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่ออาการหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือกินยาที่เพิ่มโอกาสเสี่ยงอื่น ขนาดยาสูงสุดต่อวันในผู้ใหญ่ต้องไม่เกิน 100mg ส่วนในเด็กที่หนักน้อยกว่า 40 กิโลกรัมต้องไม่เกิน 2mg/kg ไม่ควรใช้ในผู้สูงอายุแต่ถ้าต้องใช้ก็ไม่ควรให้เกิน 50mg

ยานี้เรียกว่าเราใช้กันจนชิน เมื่อมีข้อควรระวังแบบนี้ก็ควรจะเอามาเผยแพร่บอกต่อๆกันนะคะ

เขียน 18 Feb 2015 @ 19:16 ()


ความเห็น (0)