อนุทิน 139745 - ชยพร แอคะรัจน์

ต้องเลิกคาดหวังจากเขา-เธอ ว่า.....เขา-เธอจะเข้าใจ..ยอมรับได้...แล้วตอบสนองกลับ ในทางที่เป็นบวก เช่นเดียวกัน......

เขียน 17 Feb 2015 @ 10:47 () แก้ไข 17 Feb 2015 @ 10:49, ()


ความเห็น (0)