อนุทิน 139700 - แสงแห่งความดี...

สิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นจนตัวเองรับรู้และรู้สึกได้

จากการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต

มหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่..GotoKnow... ที่เดียว!!

ที่ข้าพเจ้าเขียนก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

เขียน 12 Feb 2015 @ 19:46 ()


ความเห็น (0)