อนุทิน #139695

  ติดต่อ

รายงานนี้มีคนไทยอยู่ในทีมพัฒนาโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบสมาร์ทโฟน ให้เป็นอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อ HIV และ Syphilis ได้โดยใช้เลือดจากปลายนิ้ว และออกผลได้ภายใน 15 นาที และประเมินความไวและความจำเพาะได้ค่าเป็นที่น่าพอใจทีเดียวสำหรับการตรวจได้ง่ายแบบนี้ อ่านได้จาก A smartphone dongle for diagnosis of infectious diseases at the point of care. Sci Transl Med. Published online February 4, 2015.DOI: 10.1126/scitranslmed.aaa0056.

  เขียน:  

ความเห็น (0)